telf. contact:  622 000 687 - e-mail:  tonalialum@gmail.com

Treballs en alumini i vidre templat per a la seva comoditat,

i també, reparacions de portes i finestres d'alumini o de PVC

Trabajos en aluminio y cristal templado para su comodidad,

y también, reparaciones de puertas y ventanas de aluminio o de PVC

Casa

Terrasses - Terrazas

Industrial

terrasses i patis / terrazas y patios

instal·lacions industrials / instalaciones industriales

Aïllament de portes i finestres amb alumini sense perfils i amb vidre templat. Un gran estalvi energètic

Aislamiento de puertas y ventanas con aluminio sin perfiles y con cristal templado. Un gran ahorro energético.

Per a gaudir d'un nou espai totalment obert a l'exterior durant tot l'any. Aïllada del temps, de la pols i dels sorolls.

Para disfrutar de un nuevo espacio totalmente abierto al exterior durante todo el año. Aislado del tiempo, polvo y ruidos.

Separacions per a oficines, i també portes i finestres per a naus industrials o qualsevol altra tipus de fàbrica.

Separaciones para oficinas, y también puertas y ventanas para naves industriales o cualquier otro tipo de industria.

12 anys d'experiència són la nostra millor garantia.

12 años de experiencia son nuestra mejor garantía.

Demanin's el seu pressupost sense cap tipus de compromís.

Pídanos su presupuesto sin ningún tipo de compromiso.

              


Aquesta pàgina pertany al portal de l'Alt Camp Informació            ©2012-2014 Associació Sense Límits