ANAR A RESTAURANTS

IR A RESTAURANTES

GO RESTAURANTS

Restaurant  El Refugi

DADES BÀSIQUES

DATOS BÁSICOS

BASIC DATA

HORARIS

HORARIOS

SCHEDULES

PREUS

PRECIOS

PRICES

ESPECIALITATS

ESPECIALIDADES

SPECIALTIES

CARACTERÍSTIQUES

CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS

Adreça - Dirección - Address:

Ctra. Barcelona (a 200 m. rotonda)

REST REFUGI MAPA.gif (13391 bytes)

Població - Localidad - Village:

43800 VALLS (Alt Camp)

Telèfon - Teléfono - Telephone:

977 60 11 20 - 606 959 542

Correu-@ - Correo-@ - E-mail:

el.refugi@yahoo.es

DADES  BÀSIQUES - datos básicos - basic data

Propietari - Propietario - Landlord: Guillem Segura Moreno

Cap de cuina - Jefe de cocina - Chef: Guillem Segura Moreno

Tipus de menjar - Tipo de comida - Type of food: casolana    <|>    Bar:    NO

Capacitat del menjador - Capacidad del comedor - Capacity eat lounge: 112 pers.

Decoració - Decoración - Decoration: rústica - rústica - rustic

Festa setmanal - Fiesta semanal - Weekly party: NO

FACANA-Fachada-Entrance.jpg (67300 bytes)HORARIS - horarios - schedules

Dilluns a dijous - lunes a jueves - Monday to Thursday

9 - 16 h

Divendres, caps de setmana, festius i vigílies de festius

Viernes, fines de semana, festivos y vigilias de festivo

Friday, weekens, festivity and vigils of festivity

9 - 23,30 h

Horari dinars - horarios comidas - dinner schedule

13 - 16 h

Horari sopars - horario cenas - supper schedule

21 - 23,30 h

PREUS - precios - pricesAmunt - arriba - up

Menjar - Comida - Dinner

Preu - Precio - Price

Menú - Menú - Menu

11,00 €

Menú especial: cap de setmana i festius - Fin de semana i festivos - Weeken and festivity

15,00 €

CARTA: Preu mitjà - Precio medio - Medium price

  > 18,00 € 

Targetes crèdit - Tarjetas crédito - Credit cards:    Visa - 4B - Mastercard 

ESPECIALITATS - especialidades - specialties

MENJADOR-Comedor-Eat hall.jpg (67346 bytes)  Calçotada (temporada - temporada - season)

   Carns a la brasa - Carnes a la brasa - Meats to the ember

   Cargols a la llauna i a la Brutesca - Caracoles a la llauna i a la Brutesca - Snails to the llauna and the Brutesca.

   Musclos a la llauna - Mejillones a la llauna - Mussels to the llauna.

   Galtes de porc - Quijadas de cerdo - Cheeks of pig

CARACTERÍSTIQUES - características - characteristicAmunt - arriba - up

    Comunions, batejos, casaments, dinars i sopars d'empresa, celebracions, etc. Durant la temporada de Calçotades és imprescindible reservar taula amb antelació, degut a la gran demanda i a la capacitat de l'establiment. Tracte familiar.

    Situat a 200 m. després de la rotonda direcció Alió. Disposa d'un gran aparcament, així com d'una agradable terrassa per als dies que la climatologia ho permet.

    Al costat mateix del restaurant hi ha la plantació pròpia de Calçots, els mateixos que se serveixen durant les Calçotades i que són arrencats el mateix dia de la seva consumició. També disposa d'hort propi, d'on es treuen cada dia els tomàquets, les verdures i les hortalisses que es serviran als apats, tots cultivats i cuinats de forma natural, sense nitrats ni fertilitzants, fet que es nota agradablement a l'hora de menjar-los.

   Comuniones, bautizos, bodas, comidas i cenas de empresa, celebraciones, etc. Durante la temporada de Calçotadas es imprescindible reservar mesa con antelación, debido a la gran demanda y a la capacidad del establecimiento. Trato familiar.

   Situado a 200 m. después de la rotonda en dirección a Alió. Dispone de un gran aparcamiento, así como de una agradable terraza para los días en que la climatología lo permite.

    Al lado mismo del restaurante hay la plantación propia de Calçots, los mismos que se sirven durante las Calçotadas y que son arrancados el mismo día de su consumición. También dispone de huerta propia, de donde salen cada día los tomates, las verduras y las hortalizas que se sirven en las comidas, todos cultivados y cocinados de manera natural, sin nitratos ni fertilizantes, lo que se nota agradablemente en el momento de degustarlos.

    Communions, baptisms, weddings, foods i company dinners, celebrations, etc. During the season of Calçotadas is indispensable to reserve table in advance, due to the great demand and to the capacity of the establishment. Family treatment.
    Located 200 m. after the round in address to he/she Alió. It has a great parking, as well as of a pleasant terrace for the days in that the climatology allows it.

    To the same side of the restaurant there is the plantation characteristic of Calçots, the same ones that are served during the Calçotadas and that they are pulled up the same day of their consumption. It also has own vegetable garden, of where they leave every day the tomatoes and the vegetables that are served in the foods, all cultivated and cooked natural way, without nitrates neither fertilizers, what is noticed nicely in the moment to eat them.

Amunt - arriba - up


ANAR A RESTAURANTS    IR A RESTAURANTES    GO RESTAURANTS      

Aquesta pàgina forma part del portal: Alt Camp Informació              ©2004-20014 Associació Sense Límits